Việt Nam

Tính bền vững là một phần tự nhiên trong triết lý của Chem-Trend, và đã có từ khi chúng tôi thành lập vào năm 1960. Điều này xuất hiện trước khi có khái niệm về “bền vững”. Trong suốt lịch sử của mình, chúng tôi đã luôn cam kết phát triển các công nghệ hỗ trợ mong muốn của khách hàng về hiệu quả tốt hơn và sản xuất bền vững hơn – trong khi vẫn tiếp tục tập trung vào tính bền vững trong hoạt động của chính mính.

Báo cáo Bền vững năm 2021

Kể từ khi thành lập vào năm 1960, chúng tôi luôn tập trung vào lý tưởng bền vững. Chúng tôi tiếp tục mong muốn không chỉ giảm thiểu các tác động đến với môi trường và xã hội, mà còn tận dụng chuyên môn và khả năng đổi mới của chúng tôi để tối đa hóa tính bền vững của khách hàng, hay chính là những đổi thay chúng tôi mang lại. Trong Báo cáo Bền vững của Chem-Trend, chúng tôi chia sẻ với bạn cách tiếp cận của chúng tôi khi thực hiện cam kết về tính bền vững thông qua công nghệ tiên tiến, các sản phẩm có ý thức về môi trường, và tập trung tối đa vào hiệu quả. Xem hoặc tải xuống Báo cáo Bền vững 2020 của Chem-Trend.

“Ngay từ khi thành lập, các giá trị cốt lõi của chúng tôi đã đi đôi với cùng một cam kết tập trung vào tương lai rất quan trọng đối với sự bền vững. Chúng tôi tự hào mang những niềm tin này như một di sản đến tương lai.”

Công việc và đam mê của chúng tôi xoay quanh việc làm ra một quy trình không lãng phí và an toàn nhất có thể, và khát khao đổi mới của chúng tôi mở đường cho tương lai trong các lĩnh vực sau.

Nguyên liệu

Trong hoạt động của riêng mình, chúng tôi liên tục tìm cách sử dụng các vật liệu có trách nhiệm với môi trường hơn. Ngoài ra, chúng tôi tìm nguồn nguyên liệu tại địa phương và thiết lập các quy trình để vận hành gần nơi sản phẩm cuối cùng sẽ được sử dụng. Chúng tôi tập trung vào cách chúng tôi có thể cải thiện hiệu quả và quy trình của khách hàng, giảm thời gian chu kỳ và chất thải của họ cũng như cải thiện các khía cạnh HSE của cơ sở của họ.

Chất thải

Hệ thống của chúng tôi tập trung vào việc chỉ sản xuất các sản phẩm với số lượng và khung thời gian chính xác theo yêu cầu, để không gây ra lãng phí. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất ra phế liệu đồng thời kéo dài thời gian giữa các lần làm sạch.

Năng lượng

Năng lượng cần thiết cho vận hành của chúng tôi tương đối thấp khi so sánh với các tổ chức công nghiệp khác, tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng giảm hơn nữa thông qua các biện pháp tích cực và nâng cấp thiết bị. Khách hàng của chúng tôi cũng được cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng nhờ hiệu quả cao hơn do các sản phẩm của chúng tôi cung cấp.

Khí thải

Trong chính các cơ sở sản xuất của chúng tôi và của khách hàng, lượng khí thải được giảm thiểu thông qua việc tăng cường tập trung vào các công nghệ từ gốc nước, cải tiến năng suất và tăng cường sử dụng các thiết bị và quy trình tiết kiệm năng lượng. Điều này thể hiện cả ờ cách chúng tôi tìm nguồn nguyên liệu thô và cung cấp sản phẩm của mình cho khách hàng.

Nước

Trong các cơ sở sản xuất của mình, chúng tôi tập trung vào việc giảm sử dụng nước và giảm nước thải. Điều này được thực hiện thông qua việc kiểm tra chu đáo các quy trình và quản lý cơ sở vật chất. Tại các cơ sở của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm ít đòi hỏi vệ sinh thường xuyên hơn, từ đó có khả năng giảm lượng nước tiêu thụ của họ hơn nữa.

Footprint

Giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường và xã hội

Ý thức về các ảnh hưởng lên môi trường liên quan trực tiếp đến các hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu: cơ sở vật chất, văn phòng, sự an toàn của con người, nguyên liệu thô được sử dụng, chất thải chúng tôi tạo ra, và hậu cần mà chúng tôi tận dụng để đưa nguyên liệu và vật tư đến và đi từ các cơ sở của chúng tôi tới khách hàng. Về bản chất, trách nhiệm với môi trường xung quanh của chúng tôi là cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi tác động đến con người và hành tinh.

Tại Chem-Trend, chúng tôi chủ động tiếp cận để giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Văn hóa trách nhiệm mạnh mẽ của nhóm Bền vững toàn cầu của chúng tôi thúc đẩy chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện vận hành và ảnh hưởng lên môi trường.

Handprint

Tối đa hóa những thay đổi

Cùng với những chỉ tiêu nội bộ về ảnh hưởng tới môi trường, chúng tôi muốn tích cực nâng cao tính bền vững của khách hàng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, chúng tôi đã tạo ra Thang điểm Bền vững của riêng mình, mà chúng tôi sử dụng để xác định xem các sản phẩm mới được phát triển có đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững chung hay không. Thang điểm này xem xét cả hai góc độ của quá trình. Nó so sánh đánh giá giữa lợi ích của việc nâng cao hiệu suất sản phẩm và sự an toàn cho khách hàng của chúng tôi với tác động tiềm ẩn lên môi trường từ các hoạt động sản xuất của chính chúng tôi. Nếu các khía cạnh của sản phẩm mới không tích cực, chúng tôi sẽ không đầu tư vào việc phát triển sản phẩm đó.

Một thương hiệu của Freudenberg.
Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần điền vào form này để bắt đầu.

Bằng cách nhấp vào nút “Gửi”, tôi xác nhận đã được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách bảo mật của Chem-Trend.