Việt Nam

Chem-Trend đặt trọng tâm vào các sản phẩm chất lượng cao và hoạt động sản xuất an toàn. Cả hai lý tưởng này đều bắt đầu từ những ngày đầu thành lập và được duy trì thực hiện liên tục kể từ đó. Chúng tôi tự hào về các chương trình chứng nhận đang diễn ra và phát triển của mình và vui mừng được chia sẻ kết quả từ những nỗ lực của chúng tôi.

Một thương hiệu của Freudenberg.
Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần điền vào form này để bắt đầu.

Bằng cách nhấp vào nút “Gửi”, tôi xác nhận đã được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách bảo mật của Chem-Trend.